מדיניות פרטיות

אתר משכנתומטר מכבד את הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט שלו אשר נמצא בכתובת http://www.mashkantometer.co.il ומחוייב להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל באתר

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

 

1. הסכמה

בעצם הכניסה לאתר האינטרנט ו/או בעצם השימוש באתר האינטרנט או בשירותים ו/או בעצם הזנת נתוני משכנתא על-ידך לחברה, ובפרט בעצם רישומך לאתר האינטרנט ופתיחת חשבון (כפי שמונח זה מוגדר בתנאי השימוש), אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך בנוגע לאיסוף המידע האישי שלך (כפי שמונח זה מוגדר להלן) ועיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, אינך רשאי להשתמש באתר האינטרנט ואו בשירותים ואתה מתבקש שלא להעביר לחברה את נתוני המשכנתא שברשותך.


2. איזה מידע אנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו?

החברה אוספת שני סוגים של מידע:

הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"): החברה אינה מודעת לזהות המשתמש ממנו היא אספה מידע לא אישי. מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמשים מבקרים ו/או משתמשים באתר האינטרנט ו/או משתמשים בשירותים.

מידע לא אישי אשר נאסף על-ידי החברה כולל מידע טכני ומידע לגבי התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין השאר, את זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמשים, רזולוציית המסך שבו השתמשו המשתמשים, כתובת ה-IP שלהם, גרסת ה-Flash בה השתמשו, סדר הדפים שבהם ביקרו, פרק הזמן בו משתמש ביקר באתר האינטרנט ונתונים דומים אחרים. בנוסף, החברה אוספת מידע לא אישי, אנונימי, המופיע בהצעות המשכנתא אותם המשתמשים מעבירים לחברה (כגון, גובה הריביות, גודל ההלוואה וכיוצ"ב).

הסוג השני של מידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים הנו מידע אישי מזהה (להלן "מידע אישי"): המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש או הינו בעל אופי פרטי או רגיש. מידע אישי הנאסף במסגרת לחיצה על כפתור "התחבר באמצעות פייסבוק". אם משתמש החליט להירשם לאתר המשכנתומטר באמצעות חשבון המשתמש שלו באתר צד שלישי (למשל דרך החשבונות שלו בפייסבוק), אזי, מכוח ברירת המחדל המוגדרת במסגרת שימוש בחשבונות משתמשים באתרי צד שלישי, החברה עשויה להיות חשופה למידע אישי של המשתמשים המופיעים באותם חשבונות (למשל במסגרת פתיחת חשבון באמצעות אתר פייסבוק, החברה מקבלת מפייסבוק את הפרטים הבאים: שם המשתמש, תמונת הפרופיל שלו, מין, רשתות, מזהה משתמש, רשימת חברים וכל מידע אחר שהמשתמש הגדיר כציבורי). עם זאת יודגש כי החברה אינה שומרת מידע זה במאגריה ומוחקת אותו מיד עם קבלתו. המידע היחידי הנשמר על ידי החברה ממשתמש אשר נרשם באופן זה הוא הדואר האלקטרוני שלו (קרי, פרטי התקשרות). מדובר כשלעצמו במידע לא-אישי ואשר נמסר לחברה על ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו במסגרת הליך הרישום. מידע אישי נאסף גם ממידע אשר מוזן בעת הזנת הצעת משכנתה חדשה. יודגש כי החברה שומרת את המידע האישי שלך רק אם הסכמת באופן אקטיבי לקבל את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

שים לב: איננו אוספים כל מידע אישי על הגולשים  ללא קבלת הסכמה. נתוני הצעות המשכנתא שהמשתמשים משתפים באתר מיועדים לסייע לנו להעניק את השירותים למשתמשים ולשפר את אמינות המידע שמפורסם כחוכמת ההמונים בכל הקשור לתשלום ריביות בהלוואות מסוג משכנתא. על מנת להעניק את השירותים כאמור אנו עושים שימוש במידע שאינו מזהה בלבד (בין היתר, שיעור הריבית, ערך הנכס וכיוצ"ב).


3. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

כיצד אנו אוספים "מידע לא אישי"?

כאשר אתה מבקר או משתמש באתר האינטרנט ואו בשירותים, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימוש כאמור, בין באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים, כמפורט להלן.

החברה אוספת מידע לא אישי מנתוני המשכנתאות אותם המשתמשים משתפים מרצונם עם החברה.

החברה אוספת מידע לא אישי שהמשתמשים שיתפו מרצונם כשבחרו לפתוח חשבון באתר.

כיצד אנו אוספים "מידע אישי"?

אנו אוספים מידע אישי המוזן בעת שיתוף הצעת משכנתא מרצונך לחברה. אנו שומרים מידע זה בין באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים.

אנו אוספים מידע אישי ששיתפת מרצון כשבחרת להירשם לשירותים ע"י רישום באמצעות חשבון המשתמש שלך באתר צד שלישי (למשל דרך החשבונות שלך בפייסבוק). שים לב שמכוח ברירת המחדל המוגדרת במסגרת שימוש בחשבונות משתמשים באתרי צד שלישי, החברה אוספת מידע אישי של המשתמשים המופיעים באותם חשבונות (למשל במסגרת פתיחת חשבון באמצעות אתר פייסבוק, החברה מקבלת מפייסבוק את הפרטים הבאים: שם המשתמש, תמונת הפרופיל שלו, מין, רשתות, מזהה משתמש, רשימת חברים וכל מידע אחר שהמשתמש הגדיר כציבורי). עם זאת יודגש כי החברה אינה שומרת מידע אישי זה במאגריה ומוחקת אותו מיד עם קבלתו. המידע היחידי הנשמר על ידי החברה ממשתמש אשר נרשם באופן זה הוא הדואר האלקטרוני שלו (קרי, פרטי התקשרות), כמפורט לעיל.


4. שימוש במידע

איזה שימוש נעשה ב"מידע לא אישי": החברה רשאית להשתמש במידע לא-אישי על מנת: (i) לעשות שימוש לצרכים סטטיסטיים ומחקריים, לצורך התאמה ושיפור השירותים של החברה וממשק אתר האינטרנט; (ii) לספק את השירותים למשתמשים;(iii) ליצור קשר עם המשתמשים לאחר שהזינו את פרטי הצעת המשכנתא על מנת להעביר להם את הפלט (כפי שמונח זה מופיע בתנאי השימוש), קרי להודיע להם על תוצאות ההשוואה שביקשו; (iv) לספק תמיכה למשתמשים; ו – (v) לאפשר למשתמשים רשומים לצפות ולעקוב אחר הצעות המשכנתא שלהם ואחר ההשוואות שבוצעו עבורם על-ידי החברה בעבר או בהווה, וכן לפנות למשתמשים הרשומים על מנת לספק להם עדכונים לגבי ההשוואות שהתבקשו על ידם בעבר.

איזה שימוש נעשה ב"מידע אישי": החברה אינה עושה שימוש ב"מידע האישי" העשוי להיות מצוי במאגריה למעט המקרים המנויים באופן מפורש בסעיף 5 להלן).

 

5. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

החברה לא תשתף במידע האישי שהיא אוספת צד שלישי כלשהו. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לגלות מידע אישי במקרים הבאים: (א) על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף את מדיניות הפרטיות הזו או את תנאי השימוש של החברה, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה או טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב על תביעה או טענה כי התכנים המופיעים באתר האינטרנט מפירים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב על תביעות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או על דרך של הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הרחב; (ח) במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ט) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צד שלישי שהינו ספק שירותים מוסמך, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל לרבות, אך לא רק, בארה"ב (למשל, אחסון באמצעות "שירותי ענן" של אמזון); או (י) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי. (י"א) על מנת להציג מידע באופן אגרגטיבי או אנונימי לאחרים במסגרת השירותים שהחברה מפעילה. (י"ב) להעביר מידע זה לגורם שלישי בכדי שיצור קשר עם המשתמש ויציע לו הצעות מסחריות כגון הצעה ללקיחת משכנתא.

למען הסר ספק, החברה רשאית לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה המלא של החברה.


6. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם, מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות או למחוק את המידע האישי שהעברת לחברה, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הבאה [email protected], ואנחנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות או למחוק את המידע האישי אם קיים כזה כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

שים לב: בעוד שהנך רשאי להסיר את חשבון המשתמש שלך והמידע האישי המשויך לו, החברה תמשיך להחזיק, באופן אנונימי, במידע הלא-אישי המופיע בדו"חות שהעברת לחברה והחברה תמשיך להשתמש במידע זה על מנת להמשיך ולספק את השירותים (לצורך השוואת ריביות עבור משתמשים אחרים).


7. עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

בשעה שתבקר באתר האינטרנט, החברה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), אשר מאחסנים מידע מסוים במחשב של המשתמש ואשר יאפשרו לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וישפרו את חווית השימוש של המשתמשים בשירותי החברה. העוגיות יסייעו לחברה לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר האינטרנט, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים באתר האינטרנט. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות מהמחשב שלהם, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות או לא יאפשר את אחסונן, או אם ישנה את המאפיינים של Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.


8. אבטחה

החברה משקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת אתר האינטרנט, השירותים והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמה ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). החברה מיישמת נהלי ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים שלה ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בין יתר האמצעים שהחברה משתמשת בהם, החברה מגינה על המידע של המשתמשים על ידי שימוש בחומת אש, הצפנת מידע אישי והגבלת הגישה לנתונים למורשים בלבד). עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה. לכל שאלה/מענה בנושא אבטחת מידע יש לפנות לכתובת הבאה [email protected].


9. שירותי צדדים שלישיים

בזמן השימוש באתר האינטרנט ואו השירותים החברה תהא רשאית להשתמש בשירותי צד-שלישי או בתוכנות של צדדים שלישיים לצרכים שונים, בין היתר לצורך איסוף, אחזקה ואו עיבוד מידע כמתואר לעיל (להלן – "שירותי צד שלישי").


10. שינויים במדיניות ההגנה על הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מאתר האינטרנט ומהמידע הנאסף בו, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש. החברה שומרת על זכותה לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר.


11. שאלות

אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אל תהסס לשלוח אלינו הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת:[email protected].